Patienten

Als zorgbedrijf Equalitas bieden wij patiënten van tandartsen en kaakchirurgen de mogelijkheid om onder narcose of sedatie te worden behandeld. Mocht u angstig zijn voor een tandheelkundige behandeling, dan kunt u dankzij de professionele service van Equalitas toch op een prettige en veilige manier worden behandeld aan uw gebit. Zonder angst, in de praktijk van uw eigen behandelaar.

Sedatie

Sedatie is te vergelijken met een ‘roesje’ en is dus niet hetzelfde als narcose. Bij narcose is de patiënt in diepe slaap. Bij sedatie is er slechts sprake van een toestand van verminderd bewustzijn. U bent tijdens de behandeling in een ondiepe slaap, waardoor u de behandeling niet of minder bewust meemaakt (dit is door u te bepalen en door ons in te stellen). Dit kan prettig zijn wanneer u bang bent voor de ingreep, of omdat u uw mond niet goed kunt openen, of omdat de behandeling lang duurt of anderszins oncomfortabel is.

Voor Wie

  • Angstpatiënten. Wellicht heeft u door vervelende ervaringen een angst ontwikkeld die een steeds grotere drempel vormt om noodzakelijke ingrepen en zelfs controles te laten verrichten.

 

  • Patiënten die de ingreep gewoon niet prettig vinden en daar liever een beetje bij willen doezelen. Dit geldt ook voor patiënten die moeite hebben hun mond goed of lange tijd open te houden.

Patiënten voor wie lachgas niet voldoet.

Afspraak maken?

Voel je vrij om ons te contacteren
06 27288806

Werkwijze

Het traject begint met een vragenlijst. Daarin komen zaken aan bod als lengte, gewicht, allergieën en voorgeschiedenis, maar ook verzoeken vanuit uw kant, zoals extra informatie of een persoonlijk gesprek. U kunt ook aangeven of u behoefte heeft aan extra begeleiding in het hele traject.

Uw vragenlijst wordt beoordeeld door onze anesthesioloog. Soms zijn er nog extra vragen of onderzoeken nodig om een goed beeld van uw gezondheidstoestand te krijgen. Dat kan telefonisch, tijdens een persoonlijk consult of door aanvullend onderzoek (bloedprikken of een ecg) via de huisarts. Na goedkeuring wordt u dan ingepland voor een behandeling.

De dag van de ingreep

Het is zeer belangrijk dat u voor een behandeling onder sedatie nuchter bent. Dit betekent dat uw maag vóór de ingreep leeg moet zijn. Dat helpt om misselijkheid te verminderen, maar vooral om te voorkomen dat tijdens de behandeling voedsel vanuit uw maag in uw longen terecht komt, wat gevaarlijk kan zijn. Voor uw veiligheid handhaven we dit beleid dan ook strikt.

Op de dag van uw behandeling is naast het behandelteam ook het anesthesie team aanwezig. Zij zullen voortdurend bij u blijven en ademhaling, hartslag en bloeddruk continu bewaken. We werken met een vast team dat perfect op elkaar is ingespeeld. De samenstelling zal dus niet wisselen en in principe zal de anesthesioloog waarmee u uw behandelplan heeft afgesproken ook de persoon zijn die het uitvoert.

Voorbereiding:

U dient een half uur voor uw behandeling aanwezig te zijn; dit is de aankomsttijd

Tot 6 uur voor die aankomsttijd mag u nog eten; daarna niet meer

Tot 2 uur voor die aankomsttijd mag u nog drinken; daarna niet meer. Drinken bestaat uit water, thee, koffie, appelsap; Geen melk(producten), koolzuurhoudende dranken of dranken met vruchtvlees, maximaal 2 glazen.

2 uur voor aankomsttijd wordt aangeraden om 1000 mg paracetamol in te nemen.

Make-up, lenzen, nagellak, kunstnagels en piercings dient u te verwijderen

Er dient persoonlijke begeleiding met u mee te komen die bij u blijft na het ontwaken en u met de auto naar huis brengt (u mag na de behandeling zelf niet autorijden).

Er dient (tot 24 uur na de behandeling) thuis iemand aanwezig te zijn die u in de gaten kan houden.

In sommige situaties kan of moet van deze regels afgeweken worden; Dit hoort u van tevoren van ons.

Na een kennismaking en een (verplichte) veiligheidsbriefing wordt u aangesloten op de monitors. Er worden ECG-stickers op uw bovenlichaam geplakt, zodat uw hart tijdens de ingreep goed gemonitord wordt. Ook krijgt u een bloeddrukband om en wordt u aangesloten op een metertje om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten.

De narcose en sedatie zal worden toegediend via een infuus. De canule zal worden aangebracht in een bloedvat van uw elleboogplooi of onderarm. Wij maken gebruik van het slaapmiddel Propofol en de pijnstiller Remifentanil, 2 middelen die heel snel inwerken en ook weer heel snel uitwerken, waardoor uw hersteltijd kort zal zijn en de sufheid snel zal afnemen na de behandeling.

 

Na zuurstoftoediening zult u snel en over het algemeen zeer aangenaam in slaap vallen. Tijdens de ingreep krijgt u ook nog pijnstilling door middel van plaatselijke verdoving, waardoor u ietwat slaperig, maar wel comfortabel en pijnvrij wakker zult worden. Na een korte periode kunt u dan weer, onder begeleiding, de praktijk verlaten. Voor pijnstilling na de ingreep (als de plaatselijke verdoving langzaam is uitgewerkt) zal worden gezorgd door middel van een recept.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van sedatie zijn nóg minder heftig dan bij een narcose. Dit komt omdat er geen buisje in neus of mond ingebracht hoeft te worden en de dosis vele malen lager is dan bij een algehele anesthesie. Buiten de zeldzaam voorkomende blauwe plekken of lichte pijn van het infuus beperken zich de bijwerkingen tot wat kleine ongemakken. Misselijkheid kan voorkomen bij een narcose, maar door de specifieke middelen die wie gebruiken is dat vrij zeldzaam. Uiteraard hebben we medicatie om de misselijkheid te behandelen of zelfs te voorkomen.

U kunt zich na de ingreep nog wat slaperig voelen. Geadviseerd wordt om het even rustig aan te doen.

Contact