Professionals

De nieuwe generatie van tandheelkundige zorg.

Wij bieden u als tandarts en/of kaakchirurg de mogelijkheid om ingrepen onder narcose of sedatie te laten plaatsvinden in uw eigen praktijk. Deze op maat geleverde dienst op uw eigen locatie kunnen wij volledig afstemmen op uw behoeften als professional en die van uw patiënten. Zo verkleinen we de drempel voor patiënten om bepaalde behandelingen te ondergaan en creëren we voor u de mogelijkheid om patiënten die u anders niet kon helpen, toch te behandelen.

Vroeger was het nodig om praktijkruimtes om te bouwen tot semi-volledige operatiekamers, met zuurstofaansluitingen of grote tanks en enorme investeringskosten voor beademingsapparatuur, monitoring, medicatie en aanverwante hulpmiddelen. Dat hoeft niet meer. Dit alles wordt door ons verzorgd. U hoeft daar dus zelf niet in te investeren. Een behandeldag kan op afroep, incidenteel, zo vaak als u wilt.

Populatie

Er zijn meerdere patiëntengroepen die in aanmerking komen voor een behandeling onder narcose of sedatie. In het verleden lag de nadruk bijna volledig op de angstpatiënten. Deze mensen hebben door vervelende ervaringen een angst ontwikkeld die een steeds grotere barrière vormt om noodzakelijke of gewenste ingrepen en zelfs controles te laten verrichten. Zij haakten dan af, waardoor zowel de behandelaar als de patiënt een behandelmogelijkheid ontnomen werd. 

Dit terwijl de behandeling zelf (na lokale verdoving) eigenlijk geen pijn meer doet. Vanwege de hogere doses medicatie en handelingen is narcose niet voor iedereen geschikt, waardoor bepaalde groepen angstige patiënten niet behandeld kunnen worden. Dit “nee moeten verkopen” hebben we altijd erg moeilijk gevonden. Zoals voor behandelaars geldt willen wij ook mensen helpen en als dat niet kan dan is dat heel frustrerend. Een ander nadeel (bij angstige patiënten) dat we tegen kwamen was de constatering dat mensen niet van hun angst werden afgeholpen. De vervelende situatie werd er als het ware tussen uit geknipt maar verbeterde niet. Dit kan prima bij mensen die het discomfort niet willen ervaren maar vaak willen ze ook wat meer begeleiding in het traject voor, tijdens en na de eigenlijke behandeling.

Sedatie is veiliger dan lachgassedatie. In principe is er in ziekenhuizen weinig ruimte meer voor lachgas, omdat er gewoonweg betere (en veiligere) methodes bestaan (narcose en sedatie). Omdat er bij lachgas een duidelijk gevaar voor de ongeboren vrucht (en dus voor zwanger personeel) is aangetoond mag lachgas alleen worden gebruikt met een dubbelmaskersysteem. Verdere bijwerkingen van lachgas zoals beenmergdepressie en neuropathieën zijn bij sedatie niet aangetoond.

Wij kunnen dus bijna alle patiënten een behandeling onder narcose of anders onder sedatie bieden: angstige patiënten, cliënten met co-morbiditeit die niet in aanmerking komen voor narcose, evenals mensen die de ingreep gewoon niet prettig vinden en daar liever een beetje bij willen doezelen, en in het algemeen alle lachgaspatiënten.

Aanbod

Equalitas kan voor u de gehele narcose of sedatie verzorgen. Er is geen extra investering, tijd of kennis voor nodig. Alles, van apparatuur tot medicatie tot zuurstofvoorziening bouwen we in korte tijd op in uw praktijk. Wij bieden ook de mogelijkheid voor patiënten om een medische VR-bril te dragen, waarmee ze bijvoorbeeld tijdens het prikken van het infuus, tijdens ingrepen met een lichte sedatie of na de ingreep, op een prettige manier afgeleid kunnen worden.

Met elke patiënt wordt een behandelplan opgesteld, al naar gelang diens wens of uw behoefte aan wat u uw patiënten wilt bieden. Wij zullen ook de informatievoorziening regelen. Uiteraard maken wij gebruik van een vast en ervaren team, zodat veiligheid, continuïteit en een prettige samenwerking zijn gegarandeerd.

Vragen of een afspraak maken?

Spreekt dit u aan en heeft u interesse in onze dienstverlening, dan zouden wij heel graag een keer bij u langs komen om dieper in te gaan op onze visie, werkwijze en vragen van uw kant. Wij staan dan volledig tot uw beschikking.

U kunt het beste een email sturen naar contact@equalitas.nl, voorzien van uw bedrijfsgegevens (zoals contactpersoon en telefoonnummer). U ontvangt binnen 24 uur een reactie.